קישור לדיווח מנטורים  • יש למלא סיכום פגישה בסיום כל פגישה , ניתן גם דרך הטלפון . יש למלא יחד עם היזמת בכדי לוודא שהמשימות והפעולות לביצוע שקבעתם ברורות למפגש הבא.
    • במילוי סיכום הפגישה יש להכניס את המייל שנתתם לעמותה. שם היזמת אמור להופיע אוטומטית. וסיכום הפגישות מתויק אוטומטית בתיק הליווי שלה.
    • אחת לחודש הקפידו למלא את הנתונים הכספיים והערכת התקדמות תהליך הליווי.
  • סיום תהליך ליווי – מכל סיבה שהיא. יש למלא טופס באותו קישור ולבחור "סיום תהליך ליווי".
*הפנייה באתר מיועדת לגברים ונשים כאחד *Referral on the site is intended for both men and women